Anasayfa


Tanıtım


Araştırma merkezinin temel amacı, özel 'üstün' yetenekliler alanında yurtiçinde ve yurtdışında söz sahibi olan, kuramsal ve uygulamalı bilgi üreten, alanla etkili çeşitli etkinlikler düzenleyen, eğitim hizmeti sağlayan ve çeşitli kurumlara bu konuda danışmanlık hizmeti sağlayan bir merkez haline gelmektir.

Araştırma merkezimiz aktif olarak Mayıs 2019'dan itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Araştırma merkezimizde 1 Profesör, 1 Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi aktif olarak hizmet vermektedir. Merkezimiz randevu usulü çalışmakta olup, aşağıdaki faaliyet alanlarında hizmet vermektedir.


Ana Faaliyet Alanları


  • Özel yetenekli öğrencilere yönelik öğretim programı geliştirilmesi,
  • Özel yetenekli öğrencilerin değerlendirimesi (tarama ve tanılama),
  • Özel yetenekliler alanında AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Özel yetenekli öğrencilere yönelik değerlendirilme araçlarının geliştirilmesi,
  • Özel yetenekli öğrencilerin ailelerine yönelik aile destek planlarının hazırlanması,
  • Özel yetenekliler alanında çeşitli toplantı, kongre ve etkinlikler düzenlenmesi,
  • Özel yetenekliler alanında kurumlara danışmanlık hizmeti verilmesi, 
  • Özel yetenekliler eğitimi konusunda hizmet veren kurumlarla ortak projelerin geliştirilmesi, 
  • Özel yetenekliler eğitimi konusunda lisansüstü eğitim hizmeti verilmesi,
  • Özel yetenekliler eğitimi konusunda süreli yayınların çıkarılması ve paylaşılması.

Özel Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi © 2019

Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Mehmet BIÇAKÇI

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Beytepe/ANKARA 06800 

+90(312) 297 63 15